Aktualności
Wyniki wyborów władz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza na Sprawozdawczo - Wyborczym Walnym Zjeździe Delegatów

2017-07-03 21:39

W dniu 18.06.2017 r w m. Andrespol odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, na którym zostały wybrane nowe władze PZ na kolejną, czteroletnią kadencję.

Nasz Radomski Związek reprezentowali delegaci: Prezes Zarządu - Zbigniew Kiełek oraz Członek Zarządu - Grzegorz Kędzierski

Podczas zjazdu odbyły się głosowania nad nowym składem Zarządu Głównego Polskiego Związku, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.

Głosami delegatów przybyłych z całego Kraju do Zarządu Głównego na czteroletnią kadencję, zostali wybrani:

Jan Pajka - Prezes

Zbigniew Rajski - V-ce prezes ds. finansowych

Godfryd Kuryło - V-ce prezes ds. organizacyjnych

Edward Gersztyn - V-ce prezes ds. hodowlanych

Zdzisław Borawski - V-ce prezes ds. kontaktów z zagranicą

Grzegorz Kędzierski - Sekretarz

Andrzej Liwczak - Skarbnik

Stanisław Projs - Członek zarządu

Karol Sarnecki - Członek zarządu

 

W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego weszli:

Krzysztof Stachurski - Przewodniczący sądu

Robert Cierpiałowski - Wiceprzewodniczący sądu

Jerzy Pawlak - Sekretarz

Wanda Rakoczy - Członek Sądu koleżeńskiego

Roman Matłosz - Członek Sądu koleżeńskiego

 

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszli:

Kazimierz Zmorzyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Andrzej Bujak - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Mazurek - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Bogdan Szmidt - Członek Komisji Rewizyjnej

Roman Kukuła - Członek Komisji Rewizyjnej

 

Z dumą informujemy, iż jeden z naszych delegatów, Kol. Grzegorz Kędzierski został wybrany na Członka Zarządu Głównego Polskiego Związku i będzie pełnił funkcję Sekretarza.

Koledze Grzegorzowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy i wytrwałości.

Zarząd RZHGRiDO

 

 

Witamy na stronie
Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych,
Drobiu Ozdobnego i Ptaków Egzotycznych

 ZAPROSZENIE

Zarząd RZHGRiDO zaprasza wszystkich członków na
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Szczególy w zakładce AKTUALNOŚCI