Aktualności
Zaproszenie na Zebranie Członków Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

2016-04-05 21:28

 Szanowni Hodowcy,

Zapraszamy wszystkich członków RZHGRiDO na zebranie powystawowe, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2016 r. 

Tym razem spotykamy się w restauracji "CECHOWIANKA" w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 15/17 

(wejście przez bramę, I piętro) 

Rozpoczęcie zebrania o godzinie 10:00

Na zebraniu zostanie zaprezentowane podsumowanie naszej wystawy 2016 oraz sprawozdanie z działalności zarządu za 2015 rok.

Szanowni Koledzy Hodowcy, z uwagi na ważność omawianych tematów prosimy o jak najliczniejszy udział w zebraniu.

 

Serdecznie Zapraszamy

Zarząd RZHGRiDO

  Kontakt:

  Prezes -  Zbigniew Kiełek tel. 606-403-392                                                                                                 Sekretarz - Wojciech Stępniewski tel. 601-923-977

 

 

 

Witamy na stronie
Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych,
Drobiu Ozdobnego i Ptaków Egzotycznych

 ZAPROSZENIE

Zarząd RZHGRiDO zaprasza wszystkich członków na
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Szczególy w zakładce AKTUALNOŚCI