Kontakt
Radomski Związek Hodoców Gołębi
 
Rasowych i Drobiu Ozdobnego
Przes Zarządu
Zbigniew Kiełek
26-600 Radom
ul.Góralska 17/1
tel. 606 40 33 92
tel. 048 366 39 78
mail: info@rzhgrido.radom.pl 
 
 
 
 
 
NIP:796-27-61-846
Bank PEKAO S.A. o/Radom
nr konta:
57 1240 3259 1111 0010 9726 2469

 
 
 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


  

 

 

Witamy na stronie
Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych,
Drobiu Ozdobnego i Ptaków Egzotycznych

 ZAPROSZENIE

Zarząd RZHGRiDO zaprasza wszystkich członków na
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Szczególy w zakładce AKTUALNOŚCI