Aktualności
Zaproszenie na zebranie Członków Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

2017-11-20 21:01

Szanowni Hodowcy,

Zapraszamy wszystkich Członków RZHGRiDO na przedwystawowe zebranie połączone z wigilią, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2017 r. w restauracji "Nihil Novi", ul Rynek 3 w Radomiu

Rozpoczęcie zebrania o godzinie 10:00
Na zebraniu ustalimy szczegóły organizacji naszej wystawy 2018
Po zebraniu zapraszamy wszystkich na wigilijny poczęstunek. 

Ze względu na konieczność zamówienia odpowiedniej ilości posiłków z odpowiednim wyprzedzeniem prosimy o potwierdzenie udziału w zebraniu do dnia 07 grudnia  u Kol. Wojtka Stępniewskiego telefonicznie pod nr. 601 923 977

 Bardzo prosimy aby osoby, które potwierdzają przybycie wywiązywały się z obetnicy, poniważ związek ponosi koszty również za tych, którzy potwierdzają a nie biorą później udziału w spotkaniach.
Jest to niedopuszczalne i jako takie nie akceptowalne.
W przypadku nieobecności, mimo potwierdzenia wobec tych członków będą wyciągane konsekwencje.

 

Szanowni Koledzy Hodowcy, co roku prosimy o jak najliczniejsze przybycie ze względu na ważność omawianych tematów.
Apelujemy abyście przybyli jaknajliczniej i brali czynny udział w życiu naszego stowarzyszenia.

 

Serdecznie Zapraszamy
Zarząd PZHGRiDO

Kontakt:
Prezes - Zbigniew Kiełek 606 403 392
Sekretarz - Wojciech Stępniewski 601 923 977
 

 

 

Witamy na stronie
Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych,
Drobiu Ozdobnego i Ptaków Egzotycznych

 ZAPROSZENIE

Zarząd RZHGRiDO zaprasza wszystkich członków na
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Szczególy w zakładce AKTUALNOŚCI